Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [13 / 37] >

Aktualności

Wymagania w zakresie języka polskiego osób wykonujących zawód fizjoterapeuty

Minister Zdrowia określił zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, sposób i tryb przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokość opłaty za ten egzamin, a także wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie egzaminu. Egzamin językowy będzie