Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [13 / 31] >

Aktualności

Wymagania w zakresie języka polskiego osób wykonujących zawód fizjoterapeuty

Minister Zdrowia określił zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, sposób i tryb przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokość opłaty za ten egzamin, a także wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie egzaminu. Egzamin językowy będzie organizować Krajowa Rada Fizjoterapeutów na pisemny wniosek zainteresowanego fizjoterapeuty. Egzamin składa się z czterech następujących po sobie sprawdzianów: pisemnego, testowego, ustnego i praktycznego. Opłata za egzamin została ustalona w wysokości 400 zł, po 100 zł za każdy sprawdzian. Za...