Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [12 / 31] >

Aktualności

Zasady uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Minister Zdrowia określił 15 dziedzin ochrony zdrowia, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanie tytułu specjalisty (m.in. epidemiologia, zdrowie publiczne, radiofarmacja), wraz z oznaczeniami kodowymi. Wskazał również dziedziny ochrony zdrowia, w których posiadana specjalizacja I stopnia umożliwia uzyskanie tytułu specjalisty, a także w których ten tytuł można uzyskać (m.in. rehabilitacja ruchowa, analityka sanitarna, higiena i epidemiologia, medycyna społeczna). Ponadto określił szczegółowy zakres danych zawartych w elektronicznej karcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, które pozwolą na monitorowanie realizacji programu szkolenia i...