Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [11 / 31] >

Aktualności

Wymagania kwalifikacyjne pracowników sądów i prokuratury zatrudnionych przed 6 marca 2017 r.

Od 6 marca 2017 r. obowiązują nowe wymagania kwalifikacyjne dla urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych i wojskowych oraz powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zostały one wprowadzone rozporządzeniem z 6 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 485). Aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, Minister Sprawiedliwości znowelizował to rozporządzenie, dodając zapis, zgodnie z którym urzędnik lub inny pracownik, zatrudnieni w sądzie albo...