Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [19 / 26] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Kiedy umowa zlecenia może zostać uznana za realizowaną na rzecz pracodawcy

PROBLEM Nasza firma (branża szkoleniowa) otrzymała dofinansowanie z Unii na jeden z realizowanych przez nas projektów. W ramach tego projektu w jednostkach oświatowych (szkołach) są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych. Zawarliśmy umowy zlecenia z osobami, które realizują projekt - nie są to pracownicy naszej firmy. Jednak niektórzy z naszych zleceniobiorców są pracownikami szkół, w których jest realizowany projekt unijny. Który podmiot - nasza firma czy szkoła, w której pracuje zleceniobiorca - powinien zgłosić zleceniobiorcę-pracownika szkoły do ubezpieczenia społecznego...