Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [30 / 31] >

O to pytają kadrowi

Czy pracodawca może samodzielnie ustalić w jakim terminie pracownik na wypowiedzeniu musi skorzystać z urlopu wypoczynkowego

PROBLEM: Pracownik jest na wypowiedzeniu umowy o pracę. Czy pracodawca może jednostronnie ustalić kiedy ta osoba musi wykorzystać urlop wypoczynkowy? RADA: Tak! Pracownik w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu tego urlopu. A to oznacza, że termin udzielenia zatrudnionemu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależy wyłącznie od woli pracodawcy. Nie ma przepisów pozwalających pracownikowi sprzeciwić się decyzji pracodawcy w tym zakresie. Podstawa prawna: art. 1671 ustawy z...