Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [35 / 37] >

O to pytają kadrowi

Czy trzeba prowadzić akta osobowe dla zleceniobiorcy

PROBLEM: Zatrudniamy kilku zleceniobiorców. Czy trzeba dla nich prowadzić akta osobowe? RADA: Dla zleceniobiorców w ogóle nie prowadzi się akt osobowych. Obowiązek ich prowadzenia dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy. Obowiązuje nawet zasada, zgodnie z którą dokumentacja