Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [29 / 31] >

O to pytają kadrowi

Czy trzeba prowadzić akta osobowe dla zleceniobiorcy

PROBLEM: Zatrudniamy kilku zleceniobiorców. Czy trzeba dla nich prowadzić akta osobowe? RADA: Dla zleceniobiorców w ogóle nie prowadzi się akt osobowych. Obowiązek ich prowadzenia dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy. Obowiązuje nawet zasada, zgodnie z którą dokumentacja dotycząca wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej przez pracowników zatrudnionych na umowie o pracę nie może znaleźć się w ich aktach osobowych. Podstawa prawna: § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu...