Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [3 / 37] >

O tym musisz wiedzieć

Jak wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy wpływa na zatrudnienie w Polsce

Od 11 czerwca 2017 r. między państwami obszaru Schengen a Ukrainą obowiązuje ruch bezwizowy. Oznacza to, że obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne mogą przekraczać granice tych państw (w tym również Polski) bez konieczności posiadania wizy. Jednak w celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie przez obywateli Ukrainy zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów.