Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [1 / 31] >

O tym musisz wiedzieć

Do końca sierpnia 2017 r. należy wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe

Szkoły mają obowiązek wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe do 31 sierpnia 2017 r. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest, co do zasady, pozostawanie nauczyciela w zatrudnieniu w danym roku szkolnym. Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje nauczycielom: czynnym zawodowo (pracującym), przebywającym na urlopach związanych z rodzicielstwem (wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich), przebywającym na płatnych urlopach dla poratowania zdrowia. Prawa do świadczenia nie mają niepracujący w zawodzie nauczyciele emeryci oraz niepedagogiczni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Pedagog zatrudniony na podstawie stosunku pracy w kilku szkołach ma...