Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [20 / 31] >

Wynagrodzenia

Jaką liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu należy stosować do obliczenia rekompensaty za nadgodziny

PROBLEM W naszej firmie obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Pracownicy wykonują pracę w różnych wymiarach czasu pracy w danym miesiącu tego okresu i nie zawsze zgodnych z nominalnym wymiarem obliczonym na podstawie art. 130 Kodeksu pracy. Mamy wątpliwość, jak obliczyć przysługujący im dodatek i wynagrodzenie za pracę nadliczbową. Czy ustalając stawkę za 1 nadgodzinę, powinniśmy stosować jako dzielnik wymiar czasu pracy wynikający z przywołanego przepisu czy wynikający z harmonogramu pracy tych osób? RADA Obliczając wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny...