Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [22 / 37] >

Wynagrodzenia

Jaką liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu należy stosować do obliczenia rekompensaty za nadgodziny

W naszej firmie obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Pracownicy wykonują pracę w różnych wymiarach czasu pracy w danym miesiącu tego okresu i nie zawsze zgodnych z nominalnym wymiarem obliczonym na podstawie art. 130 Kodeksu pracy. Mamy wątpliwość, jak obliczyć przysługujący im dodatek i wynagrodzenie za