Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [21 / 37] >

Wynagrodzenia

Kiedy pracodawca ma prawo do odszkodowania od pracownika który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia

Za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązków pracowniczych pracodawca może domagać się odszkodowania od pracownika. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym po stronie pracodawcy nie musi wystąpić szkoda, aby powstało prawo do odszkodowania. Od 1 czerwca 2017 r. pracodawca, który uzyskał odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy w tym trybie, koryguje świadectwo pracy takiego pracownika na nowych zasadach.