Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [28 / 37] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jak rozliczyć składki w miesiącu przekroczenia 30-krotności w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

PROBLEM Pracownica złożyła wniosek o urlop rodzicielski, który zamierza łączyć z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu. W miesiącu, w którym urlop rodzicielski będzie łączony z wykonywaniem pracy, pracownica przekroczy roczną podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych. Zarówno z wynagrodzenia za pracę, jak i z