Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [26 / 31] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jak rozliczyć składki w miesiącu przekroczenia 30-krotności w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

PROBLEM Pracownica złożyła wniosek o urlop rodzicielski, który zamierza łączyć z  wykonywaniem pracy na 1/2 etatu. W miesiącu, w którym urlop rodzicielski będzie łączony z wykonywaniem pracy, pracownica przekroczy roczną podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych. Zarówno z wynagrodzenia za pracę, jak i z wypłaconego pracownicy zasiłku macierzyńskiego rozliczane są składki emerytalno-rentowe. Od jakiej części podstawy wymiaru składek (wynagrodzenia czy zasiłku) powinniśmy zaprzestać rozliczania składek? RADA Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za miesiąc, w którym następuje przekroczenie rocznej podstawy wymiaru, powinni...