Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [18 / 26] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Czy za niepełnoetatowego pracownika będącego jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej są należne składki na Fundusz Pracy

PROBLEM Od początku sierpnia 2017 r. zatrudniamy 30-letnią osobę na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu, za wynagrodzeniem wynoszącym 1500 zł brutto. Osoba ta dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy w tej sytuacji jesteśmy zobowiązani odprowadzać za tę osobę składkę na Fundusz Pracy? RADA Tak. W opisanych okolicznościach łączna, miesięczna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika z posiadanych przez niego tytułów...