Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [27 / 37] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Kiedy pracownik niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie urlopu bezpłatnego nabywa prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

PROBLEM Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym od 1 stycznia do 30 lipca 2017 r. W tym czasie nie były za niego odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik wrócił do pracy 1 sierpnia 2017 r. Ma on zaplanowany zabieg w szpitalu 21 sierpnia. Pracownik zwrócił się do mnie z