Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [18 / 37] >

Prawo pracy

Jak rozliczyć niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jeżeli kolejna umowa o pracę jest zawierana kilka dni po poprzedniej i pracodawca nie wydaje świadectwa pracy

PROBLEM: W ostatnim dniu miesiąca pracownikowi kończy się umowa o pracę. Chcemy zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę, ale 5 dni po zakończeniu obecnej. W związku z tym nie musimy wydawać świadectwa pracy. Co jednak z urlopem wypoczynkowym? Czy możemy nie wypłacać za niego ekwiwalentu, skoro urlop będzie wykorzystany