Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [9 / 32] >

Aktualności

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu nieosiągnięcia zakładanego przez pracodawcę rezultatu

Pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę z powodu nieosiągnięcia rezultatu prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej, jeżeli pracownik nie miał na to wpływu i nie można mu zarzucić niewłaściwego wykonywania obowiązków (wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2017 r., III PK 93/16). Pracownik był zatrudniony przez sp. z o.o. na stanowisku regionalnego kierownika sprzedaży na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. W okresie zatrudnienia w spółce otrzymał nagrodę w postaci wycieczki do Maroka...