Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [31 / 32] >

O to pytają kadrowi

Czy pracodawca może odmówić przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez pracownika

PROBLEM: Jeden z kluczowych pracowników złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca odmówił jego przyjęcia i jest w trakcie negocjowania z pracownikiem warunków, na jakich zgodzi się on nie zmieniać pracy. Czy w tej sytuacji wypowiedzenie pracownika można uznać za nieważne? RADA: Nie! Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna. Oznacza to, że do jej ważności nie jest potrzebna zgoda pracodawcy. Jeśli został on pisemnie, w sposób wyraźny i jednoznaczny powiadomiony o tym, że pracownik chce rozwiązać umowę o pracę,...