Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [30 / 32] >

O to pytają kadrowi

Czy można zatrudniać pracownika w nadgodzinach w razie choroby innego pracownika

PROBLEM: Jeden z naszych pracowników zachorował. Nie chcemy zatrudniać nikogo na zastępstwo. Czy możemy zlecić innemu pracownikowi wykonywanie pracy kolegi w godzinach nadliczbowych? RADA: Sprawa jest dyskusyjna. Z jednej strony obowiązuje bowiem zasada, zgodnie z którą praca w godzinach nadliczbowych nie