Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [7 / 32] >

Aktualności

Organ upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

Minister Energii ponowił upoważnienie dla Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych. Podmiot ten został wcześniej upoważniony rozporządzeniem z 8 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 216, poz. 1612), które utraciło moc 31 grudnia 2016 r. na mocy ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich...