Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [10 / 32] >

Aktualności

Zmiany we wzorach dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił nowe wzory: wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, certyfikatów o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru, a także wzory składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia. We wzorze wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zostały m.in. wprowadzone pozycje, w których należy określić rodzaj świadczonych usług, a także adres lokalu, w którym są świadczone usługi agencji zatrudnienia na terytorium Polski (dotychczas był wymóg podawania adresu prowadzenia działalności gospodarczej). Wprowadzono...