Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [3 / 32] >

O tym musisz wiedzieć

Dopłata do kolonii dziecka pracownika ze środków obrotowych pracodawcy – jak ją rozliczyć

PROBLEM Chcemy dofinansować kolonie niepełnoletniego dziecka naszego pracownika organizowane przez uprawnionego przedsiębiorcę wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Nie tworzymy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani funduszu socjalno-bytowego. Na dopłatę przeznaczymy środki bieżące w wysokości 500 zł. Jak rozliczyć takie świadczenie pod względem podatkowym i składkowym? RADA Kwota dofinansowania do kolonii dziecka pracownika będzie przychodem ze stosunku pracy. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego do wysokości 760 zł w roku, ale w całości obciążone składkami ZUS ze względu...