Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [13 / 32] >

Prawo pracy

W jakich przypadkach należało wydać zaległe świadectwa pracy za zakończone umowy terminowe

PROBLEM Zatrudniamy pracowników głównie na podstawie umów na czas określony. Mamy kłopoty z wystawieniem zaległych świadectw pracy, co należało zrobić do końca czerwca 2017 r. Czy trzeba było wystawiać świadectwa pracy w przypadku wielu umów terminowych zawieranych z tym samym pracownikiem na następujące po sobie