Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [23 / 32] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jak ustalić podstawę wymiaru składki za osobę, która w czasie wakacji korzysta z urlopu wychowawczego

PROBLEM Jedna z naszych pracownic złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. Jak ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za tę pracownicę? RADA Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Państwa pracownicy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Ustalona w taki sposób podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ani niższa niż...