Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [22 / 32] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jakie skutki dla płatnika składek wywołuje zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy (i przedsiębiorstwa) mogą czasowo zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Uprawnienie to przysługuje zarówno podmiotom podlegającym wpisowi do CEIDG, jak i przedsiębiorstwom zarejestrowanym w KRS. Z zawieszeniem działalności łączą się określone konsekwencje, m.in. brak obowiązku opłacania składek, ale i brak podlegania ubezpieczeniom, co ma wpływ na prawo do świadczeń w okresie zawieszenia, a także w okresach późniejszych.