Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [20 / 32] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Co zrobić, gdy ZUS opóźnia się ze zwrotem płatnikowi nadpłaconych składek

PROBLEM Nasza spółka w marcu 2017 r. złożyła w ZUS korekty dokumentacji rozliczeniowej za lata 2013-2015. W wyniku korekt powstała nadpłata, którą chcemy odzyskać. Na początku czerwca 2017 r. wystąpiliśmy do ZUS z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Niestety, zamiast rozliczenia nadpłat ZUS przesłał nam informację o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu zbadania, czy mieliśmy podstawy do złożenia korekt. Postępowanie trwa aż do teraz i w naszej sprawie nie została wydana żadna decyzja. Obawiamy się, że nadpłacone składki zaczną się przedawniać....