Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [14 / 32] >

Prawo pracy

Jakich dokumentów może żądać inspektor pracy w przypadku kontroli minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców

PROBLEM: Mamy zawartą jedną umowę zlecenia na świadczenie usług marketingowych. Podczas kontroli inspektor pracy zakwestionował przedstawioną przez nas liczbę godzin wykonanej usługi w czerwcu 2017 r. i zażądał szczegółowego wykazu czynności świadczonych przez wykonującego zlecenie. Czy naszym obowiązkiem jest