Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [14 / 32] >

Prawo pracy

Jakich dokumentów może żądać inspektor pracy w przypadku kontroli minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców

PROBLEM: Mamy zawartą jedną umowę zlecenia na świadczenie usług marketingowych. Podczas kontroli inspektor pracy zakwestionował przedstawioną przez nas liczbę godzin wykonanej usługi w czerwcu 2017 r. i zażądał szczegółowego wykazu czynności świadczonych przez wykonującego zlecenie. Czy naszym obowiązkiem jest prowadzenie takiej dokumentacji? RADA: Nie. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonywanie poszczególnych czynności przez zleceniobiorcę realizującego usługi. Od 1 stycznia 2017 r. istnieje natomiast obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przy czym sposób tego potwierdzania...