Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [27 / 32] >

Zasiłki

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy

Zleceniobiorca, jako osoba niebędąca pracownikiem, w razie niezdolności do pracy nabędzie prawo do zasiłku chorobowego, jeśli przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i ma 90-dniowy okres wyczekiwania. W przypadku niezdolności do pracy zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego (a nie wynagrodzenia chorobowego) od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku dla osób wykonujących umowy zlecenia ustala się według zasad określonych w rozdziale 9 ustawy zasiłkowej. Prawo do zasiłku przy dobrowolnym ubezpieczeniu Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, nabywa prawo do zasiłku chorobowego...