Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [27 / 32] >

Zasiłki

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy

Zleceniobiorca, jako osoba niebędąca pracownikiem, w razie niezdolności do pracy nabędzie prawo do zasiłku chorobowego, jeśli przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i ma 90-dniowy okres wyczekiwania. W przypadku niezdolności do pracy zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego (a nie wynagrodzenia chorobowego) od pierwszego dnia niezdolności do pracy.