Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [10 / 25] >

Aktualności

Na jakich warunkach kierowcy przysługuje zwrot kosztów noclegu

Zaniechanie przedłożenia rachunku nie oznacza braku kosztów noclegu po stronie pracownika, a nocleg w kabinie pojazdu nie może być uznany za  zapewnienie  bezpłatnego  noclegu.  Brak  rachunku  za  nocleg  oznacza,  że pracownikowi przysługuje ryczałt za nocleg w wysokości 25% limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych pracowników sfery budżetowej (wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2017 r., I PK 300/15). Pracownik, zatrudniony w sp. z o.o. w okresie od 19 czerwca 2010 r. do 12 stycznia 2013 r. na stanowisku...