Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [21 / 32] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Czy sfinansowanie zleceniobiorcom zakwaterowania i wyżywienia stanowi dla nich przychód podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu

PROBLEM Zatrudniamy 40 osób na podstawie umowy zlecenia. Zobowiązaliśmy się do pokrywania kosztów mieszkania i wyżywienia w miejscu wykonywania przez nich umówionych prac. Czy tego typu świadczenia powinny być opodatkowane i oskładkowane? RADA Sfinansowanie świadczeń, o których mowa w pytaniu, stanowi przychód zleceniobiorców z działalności wykonywanej osobiście. Przychód ten może zostać zwolniony ze składek i podatku dochodowego, pod warunkiem że: postanowienia zawartych umów zlecenia przewidują zwrot tych należności na zasadach przewidzianych w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników sfery budżetowej, omawiane...