Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [11 / 25] >

Temat numeru

Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach od 1 czerwca 2017 r.

Obowiązek przedłużania do dnia porodu umowy tymczasowej zawartej z pracownicą w ciąży oraz nowe zasady naliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – to najważniejsze zmiany, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych. Nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych wprowadziła nowe obowiązki dla pracodawców użytkowników, czyli pracodawców korzystających z pracy pracowników tymczasowych. Ograniczenia w powierzeniu pracy tymczasowej Praca tymczasowa oznacza wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub takich, których...