Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [23 / 25] >

O to pytają kadrowi

Jak pracodawca może ogłosić, którzy jego pracownicy i na jakich zasadach mają prawo do ubrań roboczych, jeżeli nie posiada regulaminu pracy

PROBLEM: Pracodawca, który nie ma obowiązku posiadania regulaminu pracy, musi wydać pracownikom odzież roboczą. Jak ma ogłosić kto i na jakich warunkach dostanie taką odzież? RADA: W przypadku pracodawców, którzy nie mają obowiązku posiadania regulaminu pracy należy przyjąć, że do poinformowania o