Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [9 / 25] >

Aktualności

Zmiany w sposobie przekazywania danych do systemu informacji oświatowej

Sejm postanowił, że system informacji oświatowej będzie stanowić jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dane będą przekazywane do bazy danych SIO za pomocą aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową. Dotychczas obowiązywała