Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [9 / 25] >

Aktualności

Zmiany w sposobie przekazywania danych do systemu informacji oświatowej

Sejm postanowił, że system informacji oświatowej będzie stanowić jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dane będą przekazywane do bazy danych SIO za pomocą aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową. Dotychczas obowiązywała procedura sekwencyjnego wprowadzania danych, która polegała na tym, że najpierw do lokalnej bazy danych SIO wprowadzane były dane identyfikacyjne ucznia lub nauczyciela (tj. imię, nazwisko, PESEL), a dopiero po ich pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL wprowadzane były pozostałe dane -...