Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [8 / 25] >

Aktualności

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Sejm i Senat znowelizowały przepisy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zmiany poprawiają warunki zatrudnienia oraz bezpieczeństwo prawne pracowników tymczasowych. Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Wprowadzone limity dotyczą także wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego. Agencja pracy tymczasowej musi przekazywać pracownikowi tymczasowemu informacje (w postaci papierowej lub elektronicznej) umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji. Wprowadzone...