Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [7 / 25] >

Aktualności

Wyższy ryczałt dla pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymają ze środków Funduszu Aktywizacji z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Dotychczas kwota ryczałtu wynosiła 20% wartości tych wynagrodzeń. Wypłata ryczałtu następuje na wniosek przedsiębiorcy zatrudniającego osoby przebywające w zakładach karnych. Przedsiębiorcy występujący o wypłatę ryczałtu są zobowiązani do ujęcia w odrębnych wnioskach wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności za okresy przed dniem wejścia w życie ustawy oraz wynagrodzeń przysługujących za okresy od...