Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [5 / 25] >

Aktualności

Zmiany w zatrudnianiu przez podmioty lecznicze osób udzielających świadczeń w zakresie fizjoterapii

Minister Zdrowia zmodyfikował wymagania dotyczące zatrudniania przez podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej personelu wykonującego świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej. Obecnie świadczeń tych, oprócz tak jak dotychczas osób posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia, będą mogli udzielać magistrowie fizjoterapii oraz fizjoterapeuci posiadający dyplom, świadectwo lub dokument wydany w innym państwie, uznany za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Polsce, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie...