Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [25 / 25] >

O to pytają kadrowi

Czy pracownik, który wcześniej nie złożył sprzeciwu od wymierzonej mu kary porządkowej, może żądać od sądu jej uchylenia

PROBLEM: Pracownik został ukarany karą nagany. Nie złożył sprzeciwu od zastosowanej wobec niego kary. Teraz zamierza zakwestionować tę karę przed sądem pracy. Czy ma do tego prawo? RADA: Nie! W ystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie bezprawnie nałożonej kary porządkowej jest dopuszczalne