Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [24 / 25] >

O to pytają kadrowi

W jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi, który zmienia w ciągu roku wymiar czasu pracy

PROBLEM: Pracownik nabył prawo do świadczenia urlopowego. Wkrótce potem zmienił wymiar czasu pracy. W jakiej wysokości w tej sytuacji należy mu się świadczenie urlopowe? RADA: Przepisy nie regulują, jak naliczać świadczenie urlopowe, jeśli pracownik zmieni w ciągu roku wymiar czasu pracy. Należy zatem