Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [15 / 25] >

Wynagrodzenia

Kiedy przedawnia się prawo do odprawy rentowej

PROBLEM Stosunek pracy jednej z naszych wieloletnich pracownic ustał 31 października 2012 r. (w wyniku wypowiedzenia przez pracodawcę). Od tego dnia do 30 kwietnia 2013 r. była pracownica przebywała na nieprzerwanym zwolnieniu lekarskim. W tym czasie złożyła wniosek o przyznanie renty chorobowej, którą otrzymała na okres od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2016 r. Pod koniec kwietnia 2017 r. osoba ta wystąpiła do nas z żądaniem wypłaty odprawy rentowej. Czy ma do niej prawo? RADA Pracownica może domagać...