Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [16 / 25] >

Wynagrodzenia

Jak ustalić wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia

PROBLEM Podczas kontroli PIP w czerwcu 2017 r. okazało się, że jednemu z pracowników, zatrudnionemu na podstawie umowy na czas określony, wypowiedzieliśmy umowę o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia zamiast 1-miesięcznego (wypowiedzenie zostało wręczone w kwietniu i upłynęło 29 kwietnia 2017 r.). Inspektor pracy nakazał nam wypłatę wynagrodzenia za prawidłowy okres wypowiedzenia. Jak wyliczyć to wynagrodzenie i za jaki okres? RADA Należy przyjąć, że datą rozwiązania stosunku pracy powinien być 31 maja 2017 r. W konsekwencji za okres od...