Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [19 / 25] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jak ustalić zakres ubezpieczeń nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach i jednocześnie realizującego umowy zlecenia

PROBLEM Nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach osiąga w sumie wynagrodzenie z dwóch stosunków pracy w kwocie 1850 zł (łącznie jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy). Dodatkowo osoba ta wykonuje dwie umowy zlecenia: jedną rozliczaną godzinowo - w zależności od przepracowanych godzin - od 140 zł do 280 zł brutto, drugą z wynagrodzeniem 600 zł brutto miesięcznie. W jaki sposób ustalić, z którego tytułu jest osiągana płaca minimalna - czy należy przyjąć średni dochód od początku roku czy w każdym...