Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [19 / 25] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jak ustalić zakres ubezpieczeń nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach i jednocześnie realizującego umowy zlecenia

PROBLEM Nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach osiąga w sumie wynagrodzenie z dwóch stosunków pracy w kwocie 1850 zł (łącznie jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy). Dodatkowo osoba ta wykonuje dwie umowy zlecenia: jedną rozliczaną godzinowo – w zależności od przepracowanych godzin – od 140 zł do 280