Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [21 / 25] >

Zasiłki

Czy pracownik może jednocześnie pobierać zasiłki chorobowy i macierzyński

PROBLEM Nasz pracownik wystąpił 28 kwietnia 2017 r. z wnioskiem o urlop ojcowski na okres od 15 do 28 maja 2017 r. Urlop został mu udzielony, zgodnie z wnioskiem. Od 10 maja stał się niezdolny do pracy w związku z chorobą i dostarczył zaświadczenie lekarskie do 19 maja 2017 r. Do jakiego świadczenia ma prawo - do