Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [12 / 25] >

Prawo pracy

Jakie przyczyny można uznać za obiektywne przy zawieraniu umów na czas określony

Za przyczyny obiektywne leżące po stronie pracodawcy, które uzasadniają zawieranie umów na czas określony bez limitów, należy uznać np. zatrudnienie pracownika w związku z realizacją terminowego projektu czy zatrudnienie do wykonywania robót publicznych i interwencyjnych. Taką przyczyną nie będą natomiast np. przejściowe trudności ekonomiczne pracodawcy.