Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Ściąga dla kadrowego

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. i świadczenia od niego zależne

I. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników i zleceniobiorców Status zatrudnionego Sposób wynagradzania Wysokość wynagrodzenia Podstawa prawna Pracownik stawka miesięczna nie niższe niż 2250 zł ● art. 6-8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ● § 1-2