Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [21 / 22] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 664)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: - ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), - ustawą z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (w dniu oddania Przewodnika do