Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [20 / 22] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: - ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1543), - ustawą z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r.