Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [19 / 22] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2148)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: - ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38). Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Art. 4.