Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [15 / 22] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1773; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2179)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: - ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,