Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-01

dodaj do notatnika < [13 / 22] >

Przewodnik po zmianach przepisów

USTAWA z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: – ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), – ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz