Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [10 / 22] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1747) Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji § 1. [Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.] Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł. § 1. [Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r.] Od dnia 1 stycznia 2018