Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [3 / 22] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1474; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2181)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wprowadzone: - ustawą z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017