Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-01

dodaj do notatnika < [2 / 22] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2494)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie wprowadzone przez: – ustawę z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), – ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie